مقاله ها

 

 

استادان برگزیده مجموعه تحصیلات تکمیلی :

  آقای دکتر محمد رضا دلوی(دانشیار)

   دارای 5 کتاب تالیفی

   یک مقاله isi

   تعداد 23 مقاله علمی پژوهشی کنفرانس های داخلی و خارجی

 

   خانم دکتر لیلا سلطانی 

    تالیف کتاب برنامه ریزی و طراحی مجتمع های گردشگری

   یک مقاله isi

   تعداد 1 مقاله علمی پژوهشی کنفرانس های داخلی و خارجی

   تالیف کتاب و نگارش مقاله با عنوان مدرس موسسه آموزش عالی امین

  مجموعه علوم انسانی

 

 

   دکتر زهره رنجبر

 

   تالیف کتاب مبانی نظری و اصول درمان شفق محور

 

   تعداد 1 مقاله isi

 

  تعداد یک مقاله علمی پژوهشی کنفرانس های داخلی و خارجی

 

  تالیف کتاب با عنوان مدرس موسسه آموزش عالی امین

 

  دکتر رضوان شیر محمدی

 

   تالیف کتاب فن آوری های نوین در تعلیم و فن آوری

 

   تعداد 1 مقاله isi

 

   تعداد 6 مقاله علمی پژوهشی در کنفرانس های داخلی و خارجی

 

   نگارش مقاله با عنوان مدرس موسسه آموزش عالی امین

 

 

 

مجموعه فنی و مهندسی

 

   مهندس صادق شهیدی

 

   تالیف کتاب دینامیک خاک

 

   تالیف کتاب و نگارش مقاله با عنوان مدرس موسسه آموزش عالی امین

 

 

 

مجموعه هنر و معماری

 

   مهندس نادر ملکی

 

   مهندس بابک مرادیان

 

 

 

   تالیف کتاب راهکارهای اقلیمی و شهرسازی برای شهرهای ایران

 

   تعداد 1 مقاله isi

 

   تعداد 4 مقاله علمی پژوهشی در کنفرانس های داخلی و خارجی

 

   تالیف کتاب و نگارش مقاله با عنوان مدرس موسسه آموزش عالی امین

 

 

 

   آقای مهندس شهپری

 

   تالیف کتاب خشویه روستایی که هست

 

 

 

   مهندس شادی جوانی جونی

 

   حل آزمون های نظام مهندسی طراحی معماری

 

 

 

   دکتر محبوبه طاهری

 

   تعداد 1 مقاله isi

 

   تعداد 6 مقاله علمی پژوهشی در کنفرانس های داخلی و خارجی

 

   نگارش مقاله با عنوان مدرس موسسه آموزش عالی امین

 

 

 

   مهندس نرگس یوسفی

 

   تعداد 1 مقاله isi

 

   تعداد 11 مقاله علمی پژوهشی در کنفرانس های داخلی و خارجی

 

   نگارش مقاله با عنوان مدرس موسسه آموزش عالی امین

 

به وب سایت معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی امین خوش آمدید

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction