محورهای برق:

1.کــاربرد نانو تکنـــلوژی در مهندسی بـرق و کامپیوتر

2.پـــردازش سیـــگنال هـای دیـــجیتـــــال

3. میـــدان و امـــــواج مـــــاکروویــــو

4.مکــــاترونـــــیک و ربــــاتیـــک

5.مهنـــــدسی پـــــزشــــکی

6.اتومــــاســـیون صــنعتی

7.مخــابرات ماهــواره ای

8.مخــــابـرات سیار

9.الـکـــترونیـک

10.قــــدرت

11.کنترل

 محورهای کامپیوتر:

1.داده کـاوی

2.محاسبــات نرم

3.بیو انـفرمـــاتیــک

4.شبـکه های کامپـــیوتری

5.مدیــریــــت اطلاعــــــــــــات

6.مدل ســــازی کامپیـــــــوتــــری

7.امنیـــــت اطلاعــــات و شبـــــــــکه

8.پردازش تصـــویر و گرافیـــک در کامپیـــوتر

9.یادگیـــری ماشــــــــین و تشـــــخیص الــــگو

10.طراحی و ســــــــاخت به کمـــک کامپــــیو تــــر

11. مدل ســازی و ارز یابی سیستــــم های کامـــپیوتـــری

12.محـــــاسبـــــــــات خــــــــوشه ای ، مشبـــــــــک و ابـــــری

به وب سایت معاونت پژوهش و فناوری موسسه آموزش عالی امین خوش آمدید

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction